Områder

Rondane

Dovrefjell

Jotunheimen

Skarveheimen

Vossafjella/Stølsheimen

Hardangervidda

Vikerfjell-området

Breheimen

Norefjell

Ryfylkeheiene

Sunnmørs- og Tafjordfjellene

Venabygdsfjellet