Vikerfjell-området

Høgfjell 20.10.99

Høgfjell 23.03.00

Vårtur til Vassfaret 12.5-13.5.00

Bukollen 30.7.00

Nevlingskollen i Vassfaret 5.6.05