Dovrefjell

Hjerkinn - Rondane - Venabu 24.3 - 27.3.99

Toppturer i Rondane og Dovrefjell 3.7 - 7.7.99

Hjerkinn - Rondane - Venabu 23.-25.3.05